Lí thuyết vương triều Giúp-ta - Lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Lí thuyết vương triều Giúp-ta

Quảng cáo

BÀI 8. VƯƠG TRIỀU GIÚP-TA

1. Điều kiện tự nhiên

- Ấn Độ thuộc khu vực Nam Á

- Phía bắc là dãy Hi-ma-lay-a, ba mặt còn lại giáp biển thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán

- Đồng bằng sông Ấn và sông Hằng cung cấp phù sa màu mỡ cho sự phát triển nông nghiệp.

2. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Giúp-ta

3. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close