Lí thuyết khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX - Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo

Lí thuyết khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Quảng cáo

BÀI 6. KHÁI LƯỢC TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ TRUNG QUÔC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

1. Khái lược tiến trình lịch sử của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

2. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

3. Sự phát triển kinh tế thời Minh- Thanh

Chính trị thời Minh-Thanh:

- 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Minh.

- Thế kỉ XVI, người Mãn Châu phía Đông Bắc tràn xuống, chiếm Toàn bộ Trung Quốc, lập ra triều Thanh (1644)

Kinh tế thời Minh- Thanh:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close