Giải VBT ngữ văn 8 bài Trả bài tập làm văn số 7

Giải phần 1, 2, 3 Viết bài tập làm văn số 7 trang 149 VBT Ngữ văn 8 tập 2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chép lại đề: Hãy nói không với các tên nạn xã hội.

Câu 1

Câu 1 (trang 149 VBT Ngữ văn 8, tập 2):

Bài làm đã nêu được các luận điểm đúng và vận dụng được các phép lập luận chưa?

Lời giải chi tiết:

- Các luận điểm:

   + Tệ nạn xã hội là gì

   + Những biểu hiện cụ thể của tệ nạn xã hội.

   + Tác hại của tệ nạn xã hội gây ra đối với đời sống của con người.

   + Cách phòng chống tệ nạn xã hội

   + Bài học, lời khuyên

- Các phép lập luận: Giải thích, phân tích, chứng minh

Câu 2

Câu 2 (trang 149 VBT Ngữ văn 8, tập 2):

Các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm được sử dụng như thế nào và hiệu quả ra sao?

Lời giải chi tiết:

- Yếu tố tự sự: Kể về các biểu hiện mắc tệ nạn xã hội, những câu chuyện về hậu quả của tệ nạn xã hội với con người

- Yếu tố miêu tả: Làm rõ các hành vi, biểu hiện của các hành vi mắc tệ nạn xã hội

- Yếu tố biểu cảm: Thái độ của người viết đối với tác hại của tệ nạn xã hội và những người mắc tệ nạn xã hội.

Câu 3

Câu 3 (trang 150 VBT Ngữ văn 8, tập 2):

So với yêu cầu của đề bài, bài của em có những ưu điểm, nhược điểm gì?

Lời giải chi tiết:

- Về nội dung kiến thức

   + Ưu điểm: Trình bày được tương đối đầy đủ các luận điểm

   + Nhược điểm: Các luận điểm trình bày chưa sâu sắc

- Về kĩ năng, hình thức:

   + Ưu điểm: Chữ viết rõ ràng, bố cục mạch lạc

   + Nhược điểm: Còn mắc một số lỗi chính tả, lỗi diễn đạt

Câu 4

Câu 4 (trang 151 VBT Ngữ văn 8, tập 2):

Sửa chữa các lỗi diễn đạt và chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Sửa lỗi diễn đạt: Một số chỗ bị lặp ý

- Sửa lỗi chính tả: Một số âm, vần, cách viết hoa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài