Giải VBT ngữ văn 8 bài Chương trình địa phương (phần văn)

Giải câu hỏi Chương trình địa phương (phần văn) trang 53 VBT Ngữ văn 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương. Mỗi học sinh, theo sự phân công của thầy, cô giáo, chọn một di tích, thắng cảnh ở địa phương mình, điều tra, tìm hiểu, nghiên cứu.

Lời giải chi tiết

a. Mở bài

Giới thiệu về danh lam thắng cảnh của địa phương (núi, sông, hồ, đền, chùa,...)

b. Thân bài

- Nguồn gốc lịch sử của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đó

- Sự hình thành và phát triển của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (trước đây thế nào, bây giờ ra sao)

- Đặc điểm của thắng cảnh đó:

+ Nhìn từ xa tới gần

+ Từ ngoài vào trong

+ Màu sắc, hình khối, các vẻ đẹp cụ thể tiêu biểu của danh lam thắng cảnh địa phương

- Giá trị của danh lam thắng cảnh địa phương

+ Giá trị lịch sử

+ Giá trị kinh tế

c. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của mình về di tích lich sử, danh lam thắng cảnh của địa phương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close