Giải VBT ngữ văn 8 bài Trả bài tập làm văn số 6

Giải câu hỏi 1, 2, 3 Trả bài tập làm văn số 6 trang 114 VBT Ngữ văn 8 tập 2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chép lại đề bài: Từ bài “Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”

Câu 1

Câu 1 (trang 114 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Bài làm cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung kiến thức, về hình thức diễn đạt và cách thức tổ chức luận điểm?

Lời giải chi tiết:

- Yêu cầu về nội dung kiến thức:

Trình bày đúng, và đầy đủ các luận điểm (Giải thích thế nào là học, hành?, Mối quan hệ giữa học và hành, tầm quan trọng của việc học và thực hành, đưa ra lời khuyên, rút ra bài học).

- Yêu cầu về hình thức:

Bố cục rõ ràng, mạch lạc, mỗi luận điểm viết thành một đoạn văn, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, chữ viết rõ ràng sạch sẽ

- Yêu cầu về cách tổ chức các hệ thống luận điểm và trình bày luận điểm: Các luận điểm được trình bày rõ ràng, thuyết phục theo trật tự logic

Câu 2

Câu 2 (trang 114 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

So với những yêu cầu ấy của đề bài, bài làm của em có những ưu, nhược điểm gì?

Lời giải chi tiết:

Ưu điểm:

- Về nội dung: Đảm bảo tương đối các luận điểm chính cần phải trình bày

- Về hình thức: Chữ viết sạch đẹp, bố cục rõ ràng

Nhược điểm:

- Về nội dung: Một vài luận điểm chưa chứng minh được một cách sâu sắc, thuyết phục.

- Hình thức: Còn mắc một vài lỗi chính tả và diễn đạt.

Câu 3

Câu 3 (trang 115 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Sửa chữa các lỗi diễn đạt và chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Lỗi diễn đạt:

Một số chỗ diễn đạt bị lặp ý, lòng vòng

- Lỗi chính tả:

“Cho lên” sửa thành “cho nên”, ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close