Giải VBT ngữ văn 8 bài Trả bài kiểm tra Văn

Giải câu hỏi 1, 2, 3 Trả bài kiểm tra Văn trang 145 VBT Ngữ văn 8 tập 2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc đề bài, đọc bài làm của mình và nhận xét của giáo viên.

Câu 2

Câu 2 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Tự nhận xét bài tập làm văn của mình.

Lời giải chi tiết:

Tự nhận xét bài tập làm văn:

- Về nội dung: Có đáp ứng được yêu cầu đề bài không, còn thiếu ý không?

- Về kết cấu: Bố cục rõ ràng, hợp lí không? Trình bày các ý, các luận điểm, luận cứ đã hợp lí chưa?

- Về diễn đạt: Có mắc các lỗi về dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt không.

Câu 3

Câu 3 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Sửa lại một đoạn văn có mắc lỗi trong bài làm của mình.


Lời giải chi tiết:

Xem trong bài viết của mình có đoạn văn nào mắc lỗi nhiều nhất thì tìm cách sửa lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close