Giải VBT ngữ văn 8 bài Trả bài kiểm tra Văn

Giải câu hỏi 1, 2, 3 Trả bài kiểm tra Văn trang 145 VBT Ngữ văn 8 tập 2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Đọc đề bài, đọc bài làm của mình và nhận xét của giáo viên.

Câu 2

Câu 2 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Tự nhận xét bài tập làm văn của mình.

Lời giải chi tiết:

Tự nhận xét bài tập làm văn:

- Về nội dung: Có đáp ứng được yêu cầu đề bài không, còn thiếu ý không?

- Về kết cấu: Bố cục rõ ràng, hợp lí không? Trình bày các ý, các luận điểm, luận cứ đã hợp lí chưa?

- Về diễn đạt: Có mắc các lỗi về dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt không.

Câu 3

Câu 3 (trang 145 VBT Ngữ văn 8, tập 2)

Sửa lại một đoạn văn có mắc lỗi trong bài làm của mình.


Lời giải chi tiết:

Xem trong bài viết của mình có đoạn văn nào mắc lỗi nhiều nhất thì tìm cách sửa lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close