Phần câu hỏi bài 7 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 89 VBT toán 7 tập 2. Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và M là một điểm thuộc d. Khoanh tròn vào chữ cái ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 14.

Gọi \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\) và \(M\) là một điểm thuộc \(d\). Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

(A) \(MA < MB;\)

(B) \(MA = MB;\)

(C) \(MA > MB;\)

(D) Không so sánh được \(MA\) với \(MB\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Cách giải:

\(M\) nằm trên đường trung trực \(d\) của đoạn thẳng \(AB\) thì \(MA = MB\).

Chọn B.

Câu 15.

Cho đoạn thẳng \(AB\) và điểm \(M\). Gọi \(d\) là đường trung trực của \(AB\). Hãy điền vào chỗ trống trong các khẳng định sau để được khẳng định đúng.

(A) Nếu \(M\) thuộc \(d\) thì ......................

(B) Nếu ……….. thì \(M\) thuộc \(d\).

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Cách giải:

(A) Nếu \(M\) thuộc \(d\) thì \(M\) cách đều hai điểm \(A,B\).

(B) Nếu \(M\) cách đều hai điểm \(A,B\) thì \(M\) thuộc \(d\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải