Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 5 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 5 trang 80 vở bài tập toán 7 tập 2. Gọi Oz là tia phân giác của góc xOy. Từ điểm M thuộc Oz lần lượt kẻ các đường vuông góc MA đến Ox và MB đến Oy...

 • pic

  Bài 29 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 29 trang 80, 81 vở bài tập toán 7 tập 2. Cho góc xOy. a) Hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề. b) Hãy giải thích cách vẽ trong câu a...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 30 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 30 trang 81 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C (phía bên trong góc A)...

 • pic

  Bài 31 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 31 trang 82 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B...

 • pic

  Bài 32 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 32 trang 82, 83 VBT toán 7 tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC; OB = OD...

 • pic

  Bài 33 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 33 trang 83 VBT toán 7 tập 2. Một mảnh sắt ABC có hình dạng một góc (h.32). Vì không dễ dàng gấp mảnh sắt để xác định tia phân giác của góc B nên ta sẽ áp dụng bài 32 ...

 • pic

  Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 34 trang 83, 84 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O (h.33). Chứng minh rằng : a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy ...

Gửi bài