Bài 31 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 82 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác nhọn \(ABC\). Tìm điểm \(D\) thuộc đường trung tuyến \(AM\) sao cho \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kiến thức về tính chất tia phân giác của một góc.

Lời giải chi tiết

GT:  \(\Delta ABC\) có \(AM\) là đường trung tuyến

KL: Tìm \(D \in AM|D\) cách đều AB và BC 

Điểm \(D\) nằm trên đường trung tuyến \(AM\) nên \(D\) nằm trong góc \(B\).

Hơn nữa, \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B\) nên \(D\) nằm trên tia phân giác của góc \(B\).

Vậy \(D\) là giao điểm của đường trung tuyến \(AM\) và tia phân giác của góc \(B\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài