Bài 31 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 82 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác nhọn \(ABC\). Tìm điểm \(D\) thuộc đường trung tuyến \(AM\) sao cho \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kiến thức về tính chất tia phân giác của một góc.

Lời giải chi tiết

Điểm \(D\) nằm trên đường trung tuyến \(AM\) nên \(D\) nằm trong góc \(B\).

Hơn nữa, \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B\) nên \(D\) nằm trên tia phân giác của góc \(B\).

Vậy \(D\) là giao điểm của đường trung tuyến \(AM\) và tia phân giác của góc \(B\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 32 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 32 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 32 trang 82, 83 VBT toán 7 tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC; OB = OD...

 • Bài 33 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 33 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 33 trang 83 VBT toán 7 tập 2. Một mảnh sắt ABC có hình dạng một góc (h.32). Vì không dễ dàng gấp mảnh sắt để xác định tia phân giác của góc B nên ta sẽ áp dụng bài 32 ...

 • Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 34 trang 83, 84 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O (h.33). Chứng minh rằng : a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy ...

 • Bài 30 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 30 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 30 trang 81 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C (phía bên trong góc A)...

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải