Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 3 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 3 trang 14 VBT toán 7 tập 2. Điều tra về sự yêu thích các môn thể thao của học sinh ở một lớp (tất cả các em đều chọn và chỉ chọn một môn), người ta vẽ được biểu đồ...

 • pic

  Bài 8 trang 15 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 15 VBT toán 7 tập 2. Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 12. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 9 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Từ bảng "tần số" lập được ở bài 4[6], hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng...

 • pic

  Bài 10 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 13 (đo bằng độ C)...

 • pic

  Bài 11 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 11 trang 17, 18 VBT toán 7 tập 2. Hãy quan sát biểu đồ ở hình 5 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi :Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?...

Gửi bài