Bài 8 trang 15 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 15 VBT toán 7 tập 2. Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 12. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp \(7\)C được cho ở bảng \(12\): 

 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

 b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu.

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng dựa vào bảng tần số.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C.

   Số các giá trị của dấu hiệu là \(50\).

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

 

- Trục hoành (Ox) biểu diễn các giá trị khác nhau của dấu hiệu (điểm kiểm tra); trục tung (On) biểu diễn các tần số.

- Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó. Căn cứ vào bảng 12 ta có các điểm: \(A(3;2) ; B(4;8) ; C(5;10) ; D(6;12) ;\) \(E(7;7) ; F(8;6) ; G(9;4) ; H(10;1) ;\) \(I(0;0) ;K(1;0) ; L(2;0). \)

- Nối từng điểm trên với điểm có cùng hoành độ trên trục hoành, ta được các đoạn thẳng cần vẽ.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Biểu đồ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài