Bài 11 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 17, 18 VBT toán 7 tập 2. Hãy quan sát biểu đồ ở hình 5 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi :Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát biểu đồ ở hình \(5\) (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi:

a) Năm \(1921\), số dân của nước ta là bao nhiêu ?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm \(1921\)) thì dân số nước ta tăng thêm \(60\) triệu người ?

c) Từ \(1980\) đến \(1999\), dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ để trả lời các câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết

a) Năm \(1921\), dân số nước ta là \(16\) triệu người.

b) Sau \(78\) năm (kể từ năm 1921) dân số nước ta tăng thêm \(60\) triệu người.

c) Từ năm \(1980\) đến năm \(1999\) dân số nước ta tăng thêm \(22\) triệu người.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Biểu đồ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài