Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 VBT toán 7 tập 2. Số học sinh nữ của từng lớp thuộc khối 7 của một trường THCS được ghi lại trong bảng như sau...

 • pic

  Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 6 VBT toán 7 tập 2. Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 3 ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 7 Vở bài tập Toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 7 VBT toán 7 tập 2. Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6...

 • pic

  Bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 3 trang 9 VBT toán 7 tập 2. Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)...

Gửi bài Hỏi bài