Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 VBT toán 7 tập 2. Số học sinh nữ của từng lớp thuộc khối 7 của một trường THCS được ghi lại trong bảng như sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.

Số học sinh nữ của từng lớp thuộc khối 7 của một trường THCS được ghi lại trong bảng như sau :

Hãy điền dấu "x" vào chỗ trống ở câu trả lời mà em cho là đúng.

Dấu hiệu ở đây là :

(A) Số học sinh nữ của khối 7                      \(\square\)

(B) Một lớp thuộc khối 7                              \(\square\)

(C) Số học sinh nữ mỗi lớp của khối 7           \(\square\)

(D) Số lớp của khối 7                                   \(\square\)

Phương pháp giải :

 Dựa vào kiến thức về dấu hiệu trong thu thập số liệu thống kê, đọc đề rồi tích vào đáp án đúng nhất.

Cách giải :

 Dấu hiệu ở đây là "Số học sinh nữ mỗi lớp của khối 7 của một trường THCS" nên cần đánh dấu x vào ô trống ở đáp án C.

Câu 2.

Theo dõi số bạn nghỉ học trong từng buổi của một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại trong bảng 2 như sau :

Hãy điền tiếp vào các câu sau đây để có khẳng định đúng :

(A) Dấu hiệu ở đây là ...................................................

(B) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng ...............

(C) Tần số của giá trị \(0\) là .............................................

(D) Giá trị có tần số nhỏ nhất là ....................................

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức về dấu hiệu, số giá trị khác nhau và tần số rồi hoàn thiện các câu đã cho.

Cách giải :

(A) Dấu hiệu ở đây là số bạn nghỉ học trong từng buổi của một tháng.

(B) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng 6.

(C) Tần số của giá trị \(0\) là \(10.\)

(D) Giá trị có tần số nhỏ nhất là \(6.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài