Bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 9 VBT toán 7 tập 2. Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn \(30\) hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng \(7\) (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ): 

 

Hãy cho biết:

LG a

Dấu hiệu cần tìm hiểu và giá trị của dấu hiệu đó.

Phương pháp giải:

- Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu cần tìm hiểu là: Khối lượng chè của mỗi hộp chè

Nhìn vào bảng 7 thì số các giá trị của dấu hiệu là \(30\) vì có \(30\) hộp chè được đem cân.

LG b

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

Phương pháp giải:

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

Lời giải chi tiết:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là \(5\) và được sắp xếp từ nhỏ đến lớn: \(98, 99, 100, 101, 102.\)

LG c

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Phương pháp giải:

 Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.  

Lời giải chi tiết:

Ta lập được bảng sau: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài