Quảng cáo
 • pic

  Phần câu hỏi bài 1 trang 29, 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 1 trang 29, 30 VBT toán 7 tập 2. Điền x vào ô trống thích hợp trong bảng sau (A) Tích của hai số x, y với tổng các bình phương của chúng ...

 • pic

  Bài 1 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị : a) Tổng của x và y; b) Tích của x và y; c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)...

 • pic

  Bài 3 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 3 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn ...

 • pic

  Bài 4 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu a) Trong một quý lao động...

Gửi bài Gửi bài