Bài 2 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)...

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là \(a\), đáy nhỏ là \(b\), đường cao là \(h\)  (\(a, b \) và \(h\) có cùng đơn vị đo).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại cách tính diện tích hình thang: Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Lời giải chi tiết

Công thức tính diện tích hình thang có đáy lớn là \(a\), đáy nhỏ là \(b\), đường cao là \(h\) là:

\(\dfrac{(a+b).h}{2}\) hoặc \(\dfrac{1}{2}.(a + b).h\)  hoặc \((a + b).h : 2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close