Bài 4 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu a) Trong một quý lao động...

Quảng cáo

Đề bài

Một người hưởng mức lương là \(a\) đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm \(m\) đồng?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ \(n\) đồng (\(n < a\)) vì nghỉ một ngày công không phép ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một năm có \(4\) quý nên \(1\) quý gồm \(3\) tháng.

- Số tiền nhận được trong một quý bằng mức lương một tháng nhân với \(3\)

- Số tiền nhận được trong \(2\) quý bằng số tiền nhận được sau một quý nhân với \(2\).

Chú ý: Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số.

Lời giải chi tiết

a) Số tiền lương người đó được hưởng trong một quý (ba tháng) là \(3a\) đồng.

Tính cả số tiền thưởng người đó được nhận trong một quý là \(3a + m\) (đồng).

b) Số tiền lương người đó được hưởng trong hai quý là \(6a\) (đồng)

Do người đó bị trừ \(n\) đồng nên số tiền người đó được nhận trong hai quý là \(6a - n\) (đồng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close