Bài 29 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 29 trang 80, 81 vở bài tập toán 7 tập 2. Cho góc xOy. a) Hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề. b) Hãy giải thích cách vẽ trong câu a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc \(xOy\).

a) Hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc \(xOy\) bằng thước hai lề.

b) Hãy giải thích cách vẽ trong câu a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức: Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.

Lời giải chi tiết

a) Áp một lề của thước vào cạnh \(Ox\), kẻ đường thẳng \(a\) theo lề kia. 

Tương tự, áp một lề của thước vào cạnh \(Oy\), kẻ đường thẳng \(b\) theo lề kia.

Gọi \(M\) là giao điểm của hai đường thẳng \(a;b\). Khi đó, tia \(OM\) là tia phân giác của góc \(xOy\).

b) Điểm \(M\) nằm trên đường thẳng \(a\) nên \(M\) cách \(Ox\) một khoảng bằng độ rộng của thước. Tương tự, \(M\) cách \(Oy\) một khoảng bằng độ rộng của thước.

Vậy \(M\) cách đều hai cạnh \(Ox\), \(Oy\) của góc, do đó theo tính chất của tia phân giác, điểm \(M\) nằm trên tia phân giác của góc \(xOy\), hay \(OM\) là tia phân giác của góc \(xOy\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài