Bài 44 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 44 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh tam giác AMN bằng tam giác BMN...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(M, N\) nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\). Chứng minh \(∆AMN  = ∆BMN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí 1: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, điểm \(M\) nằm trên đường trung trực của \(AB\) nên điểm \(M\) cách đều hai điểm \(A;B\) (theo tính chất đường trung trực), hay \(MA = MB\). 

Tương tự điểm \(N\) cách đều hai điểm \(A;B\) nên \(NA = NB\).

Hai tam giác \(AMN\) và \(BMN\) có \(MA = MB\); \(NA = NB\); \(MN\) chung nên \(∆AMN  = ∆BMN\) (c.c.c).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải