Bài 45 trang 90 Vở bài tâp toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ d (h. 42). Hãy tìm trên d một điểm C sao cho CA = CB ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \(d\) và hai điểm \(A, B\) cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ \(d\) (h. 42). Hãy tìm trên \(d\) một điểm \(C\) sao cho \(CA = CB\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng để vẽ hình.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
GT:\,\,A,B \in \text{nửa mặt phẳng bờ}\,d\\
KL:\,\,Tìm\,C \in d|CA = CB
\end{array}\)

Nếu trên \(d\) có điểm \(C\) mà \(CA=CB\), hay \(C\) cách đều \(A\) và \(B\) thì theo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, ta có \(C\) nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\).

Vậy \(C\) là giao điểm của đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\) và đường thẳng \(d\). 

Lưu ý : Bài này là nội dung toán học của bài toán thực tế [50].

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài