Bài 43 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 43 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho ba tam giác cân \(ABC, DBC, EBC\) có chung đáy \(BC\). Chứng minh ba điểm \(A, D, E\) thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí \(2\): Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) nên \(AB = AC\), hay \(A\) cách đều \(B;C\), suy ra \(A\) thuộc đường trung trực của \(BC\) (theo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)

Tương tự, \(D\) và \(E\) cũng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng \(BC\).

Vậy ba điểm \(A, D, E\) thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 44 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 44 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 44 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh tam giác AMN bằng tam giác BMN...

 • Bài 45 trang 90 Vở bài tâp toán 7 tập 2

  Bài 45 trang 90 Vở bài tâp toán 7 tập 2

  Giải bài 45 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ d (h. 42). Hãy tìm trên d một điểm C sao cho CA = CB ...

 • Bài 46 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 46 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 46 trang 91 VBT toán 7 tập 2. Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Lấy điểm L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy...

 • Bài 47 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 47 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 47 trang 92 VBT toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d. Hình 46 minh họa cho cách dựng: đường thẳng đi qua điểm P và vuông góc với đường thẳng d...

Gửi bài tập - Có ngay lời giải