Bài 43 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 43 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba tam giác cân \(ABC, DBC, EBC\) có chung đáy \(BC\). Chứng minh ba điểm \(A, D, E\) thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí \(2\): Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) nên \(AB = AC\), hay \(A\) cách đều \(B;C\), suy ra \(A\) thuộc đường trung trực của \(BC\) (theo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng) 

Tương tự, \(D\) và \(E\) cũng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng \(BC\).

Vậy ba điểm \(A, D, E\) thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài