Phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào số là nghiệm của đa thức ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = 3cm\), \(BC = 4cm\), \(AC = 6cm\). Ta có:

(A) \(\widehat A < \widehat B < \widehat C;\)                            

(B) \(\widehat B < \widehat C < \widehat A;\)

(C) \(\widehat C < \widehat A < \widehat B;\)

(D) \(\widehat A < \widehat C < \widehat B.\)

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức : Trong một tam giác

- Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn;

- Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

Cách giải :

Ta có : \(AB < BC < AC\) nên \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\).

Chọn C.

Câu 2.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = 70^\circ,\)\(\widehat B = 50^\circ .\) Ta có :

(A) \(AB > AC > BC\);

(B) \(AC > BC > AB\);

(C) \(BC > AC >  AB\);

(D) \(BC > AB > AC\).

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức :

- Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^\circ \) để tìm độ lớn của góc \(C\).

- Cạnh đối diện với góc lớn nhất là cạnh lớn nhất; cạnh đối diện với góc nhỏ nhất là cạnh nhỏ nhất.

Cách giải:

\(\Delta ABC\) có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^o\))

Mà \(\widehat A = 70^\circ ;\) \(\widehat B = 50^\circ \) nên \(\widehat C = 180^\circ  - 70^\circ  - 50^\circ \) \( = 60^\circ .\)

Vì \(\widehat A > \widehat C > \widehat B\) nên \( BC > AB > AC\).

Chọn D.

Câu 3.

Tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = \widehat B = 40^\circ .\) Trong tam giác đó, cạnh lớn nhất là cạnh .....................

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức:

- Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^\circ \) để tìm độ lớn của góc \(C\).

- Cạnh đối diện với góc lớn nhất là cạnh lớn nhất; cạnh đối diện với góc nhỏ nhất là cạnh nhỏ nhất.

Cách giải:

\(\Delta ABC\) có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) mà \(\widehat A = \widehat B = 40^\circ\) nên \(\widehat C = 180^\circ  - 40^\circ  - 40^\circ \) \( = 100^\circ .\)

\(\Delta ABC\) có \(\widehat C \) là lớn nhất nên cạnh lớn nhất của tam giác là cạnh \(AB\).

Điền vào chỗ trống "AB".

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải