Bài 2 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác \( ABC\), biết rằng:

\(\widehat{A} =  80^o;\)   \(\widehat{B}  = 45^o\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Định lí tổng ba góc trong một tam giác

- Định lí về mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện: cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có \( \widehat{C}  = 180^o – (\widehat{A} + \widehat{B}) =180^o –(80^0 + 45^0) = 55^o\)

Xét tam giác ABC có \(\widehat A > \widehat C > \widehat B\) (do \(80^0 >55^0 > 45^0\)) nên \(BC>AB>AC\) (Định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác)

Quảng cáo
close