Bài 2 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

So sánh các cạnh của tam giác \( ABC\), biết rằng:

\(\widehat{A} =  80^o;\)   \(\widehat{B}  = 45^o\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Định lí tổng ba góc trong một tam giác

- Định lí về mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện: cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có \( \widehat{C}  = 180^o – (\widehat{A} + \widehat{B}) = 55^o\).

Sắp xếp các góc của tam giác \(ABC\) theo thứ tự từ lớn đến bé :

\(\widehat A > \widehat C > \widehat B\)

Sắp xếp các cạnh đối diện lần lượt theo thứ tự ở trên :

\(BC;\;AB;\;AC\).

Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác ta có \(BC>AB>AC\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải