Bài 4 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 65 VBT toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù) ? Tại sao ?...

Quảng cáo

Đề bài

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù) ? Tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Định lí tổng ba góc trong tam giác.

- Định lí về mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.

Lời giải chi tiết

Trong một tam giác, góc nhọn là góc nhỏ nhất.
Hơn nữa, trong một tam giác, có ít nhất hai góc nhọn. Do đó, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close