Bài 6 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 66 VBT toán 7 tập 2. Xem hình 9, có hai đoạn thẳng bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng ? Tại sao ?...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 9, có hai đoạn bằng nhau \(BC\) và \(DC\). Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng ? Tại sao ?

a) \(\widehat{A} = \widehat{B}\)

b) \(\widehat{A} > \widehat{B}\)

c) \(\widehat{A} < \widehat{B}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, \(D\) nằm giữa \(A\) và \(C\), do đó \(AC>DC\). Mặt khác, theo giả thiết \(BC=DC\), suy ra \(AC>BC\).

Trong tam giác \(ABC \), đối diện cạnh \(AC\) là góc \(B\), đối diện cạnh \(BC\) là góc \( A\). Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của một tam giác, từ \(AC>BC\) suy ra \(\widehat B > \widehat A\).

Vậy kết luận c) đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close