Bài 8 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 67 VBT toán 7 tập 2. Góc ở đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60 độ. Hỏi cạnh nào của tam giác cân đó là cạnh lớn nhất ...

Quảng cáo

Đề bài

Góc ở đáy của tam giác cân nhỏ hơn \(60^\circ .\) Hỏi cạnh nào của tam giác cân đó là cạnh lớn nhất .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm góc lớn nhất trong tam giác \(ABC\) rồi vận dụng định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Lời giải chi tiết

Xét tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) (h.11) có \(\widehat B = \widehat C < 60^\circ \). Khi đó \(\widehat B + \widehat C < 120^\circ \)

Mà  \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) nên \(\widehat A > 60^\circ .\)

Vậy tam giác \(ABC\) có góc \(A\) là góc lớn nhất, suy ra cạnh \(BC\) là cạnh lớn nhất ( trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn nhất là cạnh lớn nhất)

Kết luận: Nếu góc ở đáy của một tam giác cân nhỏ hơn \(60^\circ\) thì cạnh đối diện của góc ở đỉnh là cạnh lớn nhất.

Quảng cáo
close