Bài 3 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 64, 65 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với góc A bằng 100 độ, góc B bằng 40 độ. a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC; b) Tam giác ABC là tam giác gì ?...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) với \(\widehat{A} =  100^o\) , \(\widehat{B}  =  40^o\)

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác \(ABC\)  là tam giác gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Định lí tổng ba góc trong tam giác.

- Định lí về mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B)\) \(= {40^0} \). Trong tam giác \(ABC\), góc lớn nhất là góc \(A\). Từ đó suy ra cạnh \(BC\) là cạnh lớn nhất. 

b) Ta có \(\widehat C = \widehat B = {40^0}\), suy ra tam giác \(ABC \) là tam giác cân tại \(A\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close