Bài 1 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng : AB=2cm, BC=4cm, AC=5cm...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các góc của tam giác \(ABC\), biết rằng:

\(AB = 2cm\), \(BC = 4cm\), \(AC = 5 cm\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về góc và cạnh đối diện trong tam giác để so sánh.

Lời giải chi tiết

Sắp xếp các cạnh của tam giác \(ABC\) theo thứ tự từ lớn đến bé : 

\(AC>BC>AB\)

Sắp xếp các góc đối diện lần lượt theo thứ tự ở trên :

\(\widehat B,\widehat A,\widehat C\)

Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, ta có :

\(\widehat B > \widehat A > \widehat C\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close