Giải câu 6 trang 136 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 136 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì

Đề bài

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì

A. nguồn lợi hải sản ven bờ đã hết.

B. mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa.

C. góp phần bảo vệ môi trường vùng biển.

D. nước ta có nhiều ngư trường xa bờ hơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khai thác tổng hợp kinh tế biển - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài