Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 11 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 11 sách bài tập Địa lí 12, Bằng kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 11 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 11 sách bài tập Địa lí 12, Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng, có sự phân bậc rõ rệt và

 • pic

  Câu 4 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Cấu trúc địa hình nước ta gồm hai hướng chính là

 • pic

  Câu 5 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện rõ rệt của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

 • pic

  Câu 6 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Khu vực có địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất với các bậc thềm phù sa cổ và các bề mặt phủ badan là

 • pic

  Câu 7 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Dải đồi trung du rộng nhất nước ta nằm ở

 • pic

  Câu 8 trang 12 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 12 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

 • pic

  Câu 9 trang 13 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 13 sách bài tập Địa lí 12, Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau:

 • pic

  Giải câu 10 trang 13 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 13 sách bài tập Đi 12, Hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 14 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có hai đồng bằng châu thổ sông, đó là:

 • pic

  Câu 2 trang 14 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 3 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do

 • pic

  Câu 4 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Ở các đồng bằng ven biển miền Trung, đất thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông là do

 • pic

  Câu 5 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là:

 • pic

  Câu 6 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thiên tai nào dưới đây thường không xảy ra ở khu vực đồi núi?

 • pic

  Câu 7 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ đất hiếm ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

 • pic

  Câu 8 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết mỏ khoáng sản nào dưới đây không phải mỏ than đá.

 • pic

  Câu 9 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy nêu sự phân bố (tên mỏ và tên tỉnh tương ứng) của các loại khoáng sản:

 • pic

  Câu 10 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Cho biết những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở vùng đồi núi nước ta.

Gửi bài