Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 19 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

 • pic

  Câu 2 trang 19 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 19 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500-2000mm/năm, nguyên nhân chính là do

 • pic

  Câu 4 trang 19 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Loại gió hoạt động quanh năm ở nước ta là

 • pic

  Câu 5 trang 20 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Khu vực chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc ở nước ta là

 • pic

  Câu 6 trang 20 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Khí hậu chung ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào chịu tác động lớn nhất của gió Tây khô nóng.

 • pic

  Câu 7 trang 20 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta.

 • pic

  Câu 8 trang 20 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau

 • pic

  Câu 9 trang 21 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 21 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

 • pic

  Câu 10 trang 22 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 22 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài