Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 28 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Thiên nhiên nước ta không có đai cao nào dưới đây?

 • pic

  Câu 2 trang 28 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 28 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Ở miền Nam, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao

 • pic

  Câu 4 trang 28 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Khí hậu ở đai nhiệt đới gió mùa có đặc điểm

 • pic

  Câu 7 trang 29 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc.

 • pic

  Câu 5 trang 29 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Cảnh quan trong đai nhiệt đới gió mùa gồm:

 • pic

  Câu 6 trang 29 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Ở vùng đồi núi thấp, nhóm đất chủ yếu là

 • pic

  Câu 8 trang 29 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Trình bày đặc điểm tự nhiên của đai cận nhiệt gió mùa trên núi bằng cách hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 9 trang 30 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 30 sách bài tập Địa lí 12, Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở

 • pic

  Câu 10 trang 30 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 30 sách bài tập Địa lí 12, So sánh đặc điểm của 2 miền tự nhiên: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 31 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông đến sớm, kết thúc muộn?

 • pic

  Câu 12 trang 31 SBT địa 12

  Giải câu 12 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Trong sử dụng tự nhiên, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?

 • pic

  Câu 13 trang 31 SBT địa 12

  Giải câu 13 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Hãy chứng minh sự tương phản về địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.