Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 17 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 17 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm nào dưới đây là của Biển Đông?

 • pic

  Câu 2 trang 17 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 17 sách bài tập Địa lí 12, Ảnh hưởng lớn nhất của Biển Đông đến khí hậu nước ta là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 17 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 17 sách bài tập Địa lí 12, Bằng kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau để thể hiện sự đa dạng, giàu có và giá trị của tài nguyên biển.

 • pic

  Câu 4 trang 18 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 18 sách bài tập Địa lí 12, Đối với dân cư vùng ven biển, nguồn tài nguyên có ý nghĩa lớn nhất, liên quan trực tiếp tới đời sống là

 • pic

  Câu 5 trang 18 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 18 sách bài tập Địa lí 12, Loại tài nguyên khoáng sản có trữ lượng và giá trị nhất ở Biển Đông là

 • pic

  Câu 6 trang 18 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 18 sách bài tập Địa lí 12, Nối ô ở cột A với ô ở cột B sao cho đúng.

 • pic

  Câu 7 trang 18 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 18 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng sau để nêu được các thiên tai thường xảy ra ở vùng biển nước ta