Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 14 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có hai đồng bằng châu thổ sông, đó là:

 • pic

  Câu 2 trang 14 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do

 • pic

  Câu 4 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Ở các đồng bằng ven biển miền Trung, đất thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông là do

 • pic

  Câu 5 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là:

 • pic

  Câu 6 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thiên tai nào dưới đây thường không xảy ra ở khu vực đồi núi?

 • pic

  Câu 7 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ đất hiếm ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

 • pic

  Câu 8 trang 15 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết mỏ khoáng sản nào dưới đây không phải mỏ than đá.

 • pic

  Câu 9 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy nêu sự phân bố (tên mỏ và tên tỉnh tương ứng) của các loại khoáng sản:

 • pic

  Câu 10 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Cho biết những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở vùng đồi núi nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta.

 • pic

  Câu 12 trang 16 SBT địa 12

  Giải câu 12 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào không đúng về thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng nước ta?

Gửi bài