Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 37 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

 • pic

  Câu 2 trang 37 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hãy cho biết những thay đổi tiếp theo của tự nhiên khi:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Nhìn chung trên toàn quốc, mùa bão nằm trong khoảng thời gian

 • pic

  Câu 4 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

 • pic

  Câu 5 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão không gây ra hậu quả nào dưới đây?

 • pic

  Câu 6 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?

 • pic

  Câu 7 trang 38 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là do

 • pic

  Câu 8 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX-X là do

 • pic

  Câu 9 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Lũ quét xảy ra ở nơi có các điều kiện nào dưới đây?

 • pic

  Câu 10 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Vùng nào sau đây ở nước ta có thời kì khô hạn kéo dài nhất?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 39 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.