Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 24 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 24 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cây thuỷ sinh có thuỷ tức bám (được coi là cây chỉ thị của chúng) là

A. Cây sen.                 B. Rong đuôi chó

C. Bèo tấm.                 D. Cả A, B và C

Phương pháp giải:

Thủy tức là động vật sống bám vào các cây thủy sinh ở nước ngọt

Lời giải chi tiết:

Cây thuỷ sinh có thuỷ tức bám (được coi là cây chỉ thị của chúng) là cây sen, rong đuôi chó, bèo tấm...

Chọn D

Thuỷ tức hô hấp

A. Bằng phổi

B. Bằng mang

C. Bằng toàn bộ bề mặt cơ thể

D. Bằng cả ba hình thức

Phương pháp giải:

Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp

Lời giải chi tiết:

Thuỷ tức hô hấp bằng toàn bộ bề mặt cơ thể.  

Chọn C

Sứa bơi lội trong nước biển nhờ

A. Tua miệng phát triển và cử động linh hoạt.

B. Dù có khả năng co bóp.

C. Cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.

D. Cơ thế hình dù, đối xứng toả tròn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng của ngành Ruột khoang

Lời giải chi tiết:

Sứa bơi lội trong nước biển nhờ dù có khả năng co bóp.

Chọn B

San hô tạo nên các rạn san hô ngầm ở biển là nhờ

A. Sinh sản nhanh và nhiều.

B. Cơ thể con mọc chồi không tách khỏi mẹ.

C. Có bộ xương đá vôi gắn kết lại với nhau.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng của ngành Ruột khoang

Lời giải chi tiết:

San hô tạo nên các rạn san hô ngầm ở biển là nhờ: 

+ Sinh sản nhanh và nhiều. 

+ Cơ thể con mọc chồi không tách khỏi mẹ.

+ Có bộ xương đá vôi gắn kết lại với nhau.

Chọn D

San hô có vai trò

A. Tạo ra các đảo ngầm khó khăn cho tàu bè đi lại.

B. Hình thành các đảo lớn nhỏ ở vùng biển Đông.

C. Tạo nên một hộ sinh thái độc đáo rất đa dạng loài ở biển nhiệt đới.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng của ngành Ruột khoang

Lời giải chi tiết:

San hô có vai trò:

+ Tạo ra các đảo ngầm khó khăn cho tàu bè đi lại.

+ Hình thành các đảo lớn nhỏ ở vùng biển Đông.

+ Tạo nên một hộ sinh thái độc đáo rất đa dạng loài ở biển nhiệt đới.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close