Giải bài 3 trang 23 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 23 SBT Sinh học 7: Việc lấy thức ăn và thải các sản phẩm thừa của quá trình tiêu hóa ở thủy tức xảy ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Việc lấy thức ăn và thải các sản phẩm thừa của quá trình tiêu hóa ở thủy tức xảy ra như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thủy tức chưa có lỗ hậu môn, chỉ có 1 lỗ miệng.

Lời giải chi tiết

Thuỷ tức lấy thức ăn vào qua lỗ miệng nhờ tế bào gai và tua miệng. Sự tiêu hoá do các tế bào mô cơ - tiêu hoá đảm nhiêm. Sau tiêu hoá, thức ăn thừa cũng qua lỗ miệng mà thải ra ngoài (xem mục 3 bài 8 SGK)..

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close