Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 23 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 23 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thuỷ tức di chuyển theo hình thức

A. Co duỗi tua miệng và lộn đầu đuôi.

B. Kiểu lộn đầu và kiểu sâu đo.

C. Kiểu sâu đo và tua miệng.

D. Bơi bằng tua và co dãn thân

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Thủy tức

Lời giải chi tiết:

Thuỷ tức di chuyển theo 2 hình thức: Kiểu lộn đầu và kiểu sâu đo.

Chọn B

Câu 2

Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả nhờ

A. Di chuyển nhanh nhẹn.

B. Phát hiện ra mồi nhanh.

C. Có tua miệng dài trang bị các tế bào gai độc.

D. Có miệng to và khoang ruột rộng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Thủy tức

Lời giải chi tiết:

Thuỷ tức bắt mồi hiệu quả nhờ có tua miệng dài trang bị các tế bào gai độc.

Chọn C

Câu 3

Quá trình tiêu hoá thức ăn của thuỷ tức nhờ

A. Tế bào mô bì - cơ

B. Tế bào gai.

C. Tế bào mô cơ – tiêu hoá

D. Tế bào hình sao.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Thủy tức

Lời giải chi tiết:

Quá trình tiêu hoá thức ăn của thuỷ tức nhờ tế bào mô cơ – tiêu hoá.

Chọn C

Câu 4

Thuỷ tức thuộc nhóm

A. Động vật phù phiêu

B. Động vật sống bám.

C. Động vật ở đáy

D. Động vật kí sinh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Thủy tức

Lời giải chi tiết:

Thuỷ tức thuộc nhóm Động vật sống bám.

Chọn B

Câu 5

Ớ cơ thế thuỷ tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô bì - cơ nằm ở

A. Lớp ngoài.                  B. Lớp trong.

C. Tầng keo.                   D. Cả A, B và C

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Thủy tức

Lời giải chi tiết:

Ớ cơ thế thuỷ tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô bì - cơ nằm ở lớp ngoài

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close