Giải bài 2 trang 23 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 23 SBT Sinh học 7: Ở Ruột khoang đã có các hệ cơ quan chính thức chưa?

Quảng cáo

Đề bài

Ở Ruột khoang đã có các hệ cơ quan chính thức chưa ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ruột khoang là ngành động vật đa bào bậc thấp, cơ thể đối xứng tỏa tròn

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ruột khoang chưa có hệ cơ quan chính thức. Chúng còn thiếu hệ tuần hoàn, hệ hô hấp... Ngay sự tiêu hoá thì ở Ruột khoang mới chỉ thực hiện ở các tế bào mô cơ - tiêu hoá của lớp trong cơ thể mà thôi. Chúng chưa phải ỉà một khoang tiêu hoá đầy đủ. Tóm lại, cơ thể ruột khoang mới ở mức độ cấu tạo mô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close