Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm.

 • pic

  Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 7: Cấu tạo, cách di chuyển của trai sông thích nghi với lối sống vùi mình ở đáy bùn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7: Hãy nêu cách dinh dưỡng và sinh sản thụ động của trai sông.

 • pic

  Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 7: Dựa trên quan sát ở thực hành, hãy nêu các đặc điểm cấu tạo của ốc sên và vỏ của chúng.

 • pic

  Bài 5 trang 40 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 40 SBT Sinh học 7: Trình bày cấu tạo của mực thích nghi với di chuyển tích cực trong nước biển.

 • pic

  Bài 6 trang 40 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 40 SBT Sinh 7: Hãy so sánh cấu tạo của 3 đại diện chính của Thân mềm là: trai, ốc và mực.

 • pic

  Bài 7 trang 42 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 42 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các mặt có lợi của ngành Thân mềm.

 • pic

  Bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các mặt có hại của ngành Thân mềm.

Gửi bài