Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7: Hãy nêu cách dinh dưỡng và sinh sản thụ động của trai sông.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu cách dinh dưỡng và sinh sản thụ động của trai sông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Trai sông

Lời giải chi tiết

Trai sông có lối sống ít di chuyển và vì thế thụ động cả trong dinh dưỡng và sinh sản.

- Về dinh dưỡng:

+ Lông phủ trên tấm miệng và mang rung động tạo nên dòng nước trao đổi liên tục với môi trường ngoài.

+ Dòng nước hút vào mang gồm thức ăn (vụn hữu cơ, động vật nhỏ...) đưa đến miệng và ôxi đến các tấm mang để hấp thụ.

- Về sinh sản :

+ Ở trai cái, thông thường trứng đẻ ở trong khoang áo.

+ Tinh trùng do trai đực tiết ra theo dòng nước vào cơ thể trai cái để thụ tinh cho trứng.

+ Trứng phát triển thành ấu trùng trong khoang áo trai mẹ. Trước khi trở thành trai trưởng thành, ấu trùng thường bám trên da, trên vây và mang cá để phát tán đến chỗ ở mới.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close