Giải bài 6 trang 40 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 40 SBT Sinh 7: Hãy so sánh cấu tạo của 3 đại diện chính của Thân mềm là: trai, ốc và mực.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh cấu tạo của 3 đại diện chính của Thân mềm là : trai, ốc và mực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3 đại diện chính của Thân mềm có lối sống khác nhau: Trai sống ở đáy hồ ao, sông ngòi; mực bơi lội tự do ở biển; ốc sống cả ở môi trường cạn và nước

Lời giải chi tiết

Trai, ốc và mực là đại diện cho 3 kiểu cấu tạo cơ thể chính của ngành Thân mềm. Chúng giống và cũng khác nhau do thích nghi với lối sống như sau :

Giống nhau :

+ Có cùng sơ đồ cấu tạo gồm : đầu, thân và chân. Thân có lớp áo phát triển tạo nên khoang áo.

+ Có tim chia ngăn, hệ mạch hở và các cơ quan khác giống nhau về mức độ tổ chức.

Khác nhau : So sánh tóm tắt ở bảng sau:

Kết quả hình ảnh cho bảng so sánh sá»± khác nhau 3 đại diện chính của ngành Thân mềm 

Kết quả hình ảnh cho bảng so sánh sự khác nhau 3 đại diện chính của ngành Thân mềm

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close