Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao trùng roi có màu xanh ? Cách dinh dưỡng ở chúng như thế nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng biến hình hay trùng chân giả ? Chúng di chuyển như thế nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng giày hay trùng cỏ? Cách di chuyển của chúng như thế nào ?

 • pic

  Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7: Nêu cấu tạo bào xác của động vật nguyên sinh và ý nghĩa sinh học của chúng.

 • pic

  Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

 • pic

  Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có nuôi được không và nếu nuôi được thì có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7; Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7?

 • pic

  Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7: Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm nào ? Tại sao cần phải biết phân biệt chính xác chúng ?

 • pic

  BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7

  Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

 • pic

  BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7

  Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

 • Quảng cáo

Gửi bài