Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Đại diện

Nội dung

Trùng

roi

Trùng biến hình

Trùng

giày

Gợi ý

Môi trường sống

 

 

 

Tự do hay kí sinh

Di chuyển

 

 

 

Nhờ bào quan nào

Dinh dưỡng

 

 

 

Tự dưỡng hay dị dưỡng (ăn gì)

Đối xứng cơ thể

 

 

 

Có đối xứng hay không

Sinh sản

 

 

 

Hình thức đặc trưng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Động vật nguyên sinh gồm trùng roi, trùng biến hình, trùng giày đều có đời sống tự do 

Lời giải chi tiết

Bảng phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Đại diện

Nội dung

Trùng roi

Trùng biến hình

Trùng giày

Môi trường sống

Môi trường tự do

Di chuyển

Roi

Chân giả

Lông bơi

Dinh dưỡng

Tự dưỡng, Dị dưỡng

Dị dưỡng: ăn vi khuẩn, vụn hữu cơ...

Đối xứng cơ thể

Đối xứng

Không đối xứng

Sinh sản

Phân đôi

Phân đôi, Liệt sinh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close