Giải bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các mặt có hại của ngành Thân mềm.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các mặt có hại của ngành Thân mềm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của ngành Thân mềm

Lời giải chi tiết

Tuy có lợi là chính nhưng Thân mềm cũng có các mặt có hại như sau :

- Có hại cho cây trồng: các loài ốc sên khác nhau ăn lá, hoa, quả, củ của cây trồng.

- Vật chủ trung gian (ốc gạo, ốc mút, ốc tai...) : thường là vật chủ cho các loài sán lá kí sinh ở gia súc và người (ví dụ ở sán lá gan bò).

- Làm hại cho vỏ tàu thuyền và các công trình ở dưới nước : con hà (thuộc lớp Chân rìu) đục ruỗng gỗ vỏ tàu thuyền.

       Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close