Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Lời giải chi tiết

Ngành Thân mềm (gồm trai, ốc sên, mực...) có đặc điểm chung như sau :

- Cơ thể mềm, không phân đốt và ở phía lưng thường có nếp da phủ ngoài được gọi là áo. Đó là đặc điểm chỉ có ở ngành Thân mềm.

- Giữa áo và cơ thể thường có một khoang gọi là khoang áo, là nơi có cơ quan hô hấp (thường là mang) phát triển.

- Ở đa số thân mềm, lớp áo tiết ra lớp vỏ đá vôi phủ ngoài. Ớ mặt bụng có một túi lồi gọi là chân, có cơ phát triển và là cơ quan di chuyển.

- Thân mềm đều có tim chia ngăn phát triển và có hệ tuần hoàn hở.

- Hệ thần kinh thân mềm gồm : một số đôi hạch có dây thân kinh nối với nhau như các đôi: hạch não, hạch chân, hạch áo, hạch thân... thuộc kiểu hạch thần kinh phân tán.

- Về sinh sản: thân mềm phân tính. Tuy nhiên một số thân mềm lưỡng tính (như ốc sên).

- Đa số các loài thân mềm sống ở nước, hầu hết ở biển. Chúng có cấu tạo và lối sống rất đa dạng, về số lượng loài, ngành Thân mềm chỉ ở sau ngành Chân khớp.

       Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close