Giải bài 6,7,8,9,10 trang 77 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

A. Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

B. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân.

C. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chân.

D. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng về thành phần loài

Lời giải chi tiết:

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ: Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân.

Chọn B

Câu 7

Cá cóc Tam Đảo thuộc bộ

A. Lưỡng cư không đuôi

B. Lưỡng cư có đuôi.

C. Lưỡng cư có chân

D. Lưỡng cư không chân.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng về thành phần loài

Lời giải chi tiết:

Cá cóc Tam Đảo thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi.

Chọn B

Câu 8

Ếch giun sống

A. chủ yếu ở trên cạn

B. chui luồn trong đất.

C. chủ yếu trong nước

D. Chủ yếu trên cây, bụi cây.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng về môi trường sống và tập tính

Lời giải chi tiết:

Ếch giun sống chui luồn trong đất.

Chọn B

Câu 9

Ếch cây hoạt động

A. ban ngày

B. chiều và ban đêm.

C. về ban đêm

D. Cả ngày và đêm

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đa dạng về môi trường sống và tập tính

Lời giải chi tiết:

Ếch cây hoạt động về ban đêm.

Chọn C

Câu 10

Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư là

A. sống vừa ở nước, vừa ở cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

B. hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

C. là động vật biến nhiệt, sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của lưỡng cư

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư là:

+ Sống vừa ở nước, vừa ở cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

+ Hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

+ Là động vật biến nhiệt, sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close