Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

A. có hiện tượng trú đông.

B. chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

C. sống ở nơi ẩm ướt.                           

D. thuộc động vật biến nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đời sống

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

Chọn B

Câu 2

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là

A. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

B. mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

C. chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.

D. cả A và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

Chọn A

Câu 3

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là

A. da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

B. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

C. các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là:

+ Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

+ Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

+ Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

Chọn D

Câu 4

Ếch đồng sinh sản bằng cách

A. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển không có biến thái.

B. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển có biến thái.

C. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển không có biến thái.

D. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sinh sản và phát triển

Lời giải chi tiết:

Ếch đồng sinh sản bằng cách đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Chọn D

Câu 5

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn

A. hở với tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. kín với tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. hở với tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nội quan

Lời giải chi tiết:

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close