Giải bài 3 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

Lớp

Số lượng trên thê giới

Số lượng ở Việt Nam

Đại diện

Thuộc bộ

Đặc điểm sinh học

Thân

Chi

Đuôi

Hoạt động

Nơi sống

Lưỡng cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng về thành phần loài

Lời giải chi tiết

Lớp

Số lượng trên thế giới

Số lượng ở Việt Nam

Đại diện

Thuộc bộ

Đặc điểm Sinh học

Thân

Chi

Đuôi

Hoạt động

Nơi sông

Lưỡng cư

Khoảng 4000 loài

147 loài

Cá cóc Tam Đảo

Lưỡng cư có đuôi

Dài

Có chi

Đuôi dẹp

Chủ yếu về ban ngày

Ở nước (chủ yếu ở suối thuộc Tam Đảo

Ếch đồng

Lưỡng cư không đuôi

Ngắn

Có chi

Không đuôi

Chủ yếu về ban đêm

Nơi ẩm ướt

Ếch giun

Lưỡng cư không chân

Dài

Không chi

Có đuôi

Hoạt động cả ngày và đêm

Chui luồn trong hang đất xốp gần ao, hồ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài